دفتر کار مدرن

 

یکی از مهم ترین ویژگی های دفتر کار مدرن ,جانمایی صحیح عناصر و تفکیک فضایی مناسب کاربری های جزیی دفتر میباشد.در این دفتر با تفکیک فضاهای مختلف با کف سازی ویژه ی هر قسمت فضاهای کار و جلسه و انتظار از هم تفکیک شده اند.

مهمترین ویژگی اختصاص داده شده بهدفتر کار مدرن وجود پاسیوی کنار دفتر است که مختص فضای استراحت و حتی برگزاری جلسات خصوصی تر است.

استفاده از رنگ های شاد و سرزنده در درون دفتر و تفکیک رنگی مناسب فضا از نقاط قوت طراحی داخلی این فضای اداری میباشد.

استفاده از جداره ی بازشوی شیشه ای که حدفاصل فضای داخل دفتر و فضای پاسیوست موجب عبور نورطبیعی در داخل فضا شده است.

 نگاهی به استانداردهای فضای دفتر کار مدرن:

محدوده نشستن مراجعین در فضای اداری دارای عمق 107-76 سانتی متر است.
اگر میز لبه دار باشد، این محدوده را می توان با توجه به فاصله اضافی در نظر گرفته شده برای زانو و پنجه پا کاهش داد.
اگر صندلی از نوع خاص باشد، این اندازه تغییر خواهد کرد.

ابعاد بدن انسان در فضای مربوط به مراجعه کنندگان و محل پذیرش نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است.
نوشته ها و اطلاعیه های مربوط به شرکت ها، اغلب در اتاق مراجعین دفتر کار مدرن نصب می شود و باید دید مناسبی به آن وجود داشته باشد.
آنچه گسترده دید افراد را تعیین می کند، ارتفاع دید افراد بلند قد و کوتاه قد در حالت ایستاده یا نشسته است.

معمولا برای جدا کردن محل نشستن منشی، از پارتیشن یا اثاثیه داخل ساختمان استفاده می شود.
برای ایجاد سطح دید بدون مانع، مواردی نظیر ارتفاع نشیمنگاه و ارتفاع دید افراد باید مورد توجه قرار بگیرد.

در مورد اتاق جلسات، اندازه های کلی میز با میز های غذا خوری یکسان است.
فواصل و محدوده حرکت و ارتباطات اطراف میزهای بزرگ جلسات، از جمله نکات قابل توجه می باشد.
حداقل فاصله پیشنهادی میز از دییوار یا نزدیک ترین مانع فیزیکی 122 سانتیمتر است.

دفتر های پلان آزاد، به سقفی به ارتفاع آزاد 3 متر نیاز دارند. با این حال، در صورت نصب داکت های تهویه، ارتفاع سقف باید 20/4 متر باشد. تمام اجزاء ساختمانی که به ارتفاع بستگی دارند، هزینه ی ساختمان را با توجه به زیر بنای قابل استفاده افزایش می دهند. برای تهویه با سیستم از اصل خنک سازی موضعی استفاده می شود.

مقالات

اتاقاجرای دکوراسیون داخلیاداریاصول _طراحی_ دفتر_ کارانواع _معماریبازسازیبهترین_ دکوراسیون_ منزلتابلو_ برای_ دفتر_ کارتزیین _دیوار_ دفتر_ کارتعریف _معماریچند _نمونه _دکوراسیون_ داخلی_ منزلدرآمد_ طراحی _داخلیدسته بندی نشدهدفتر_ کار_ شیک _و _مدرندکوردکور _چوبیدکور_ تلویزیوندکور_ دیواریدکوراسیوندکوراسیون _آشپزخانهدکوراسیون داخلیدکوراسیون و چیدماندکوراسیون_ خانهدکوراسیون_ داخلیدکوراسیون_ داخلی _آشپزخانهدکوراسیون_ داخلی _منزلدکوراسیون_ داخلی_ پذیراییدکوراسیون_ داخلی_ منزلدکوراسیون_ داخلی_ منزل _کوچکدکوراسیون_ داخلی_ منزل _مدرندکوراسیون_ دفتر_ کار _مدیریتدکوراسیون_ منزل _برترینهادکوراسیون_ منزل_ کوچکدکوراسیون_داخلی _منزل_ ایرانیزیباتری_دکوراسیون_ داخلی_ منزلزیباترین_ دکوراسیون _داخلی _منزلساختمان_سازیسایت _معماریشرکت _طراحی_ داخلیشرکت معماریشرکت معماری داخلیشرکت معماری هلگرشروع _کار _طراحی _داخلیطراحی _داخلی _ساختمان _مسکونی -ایرانیطراحی _داخلی _منزل _ایرانیطراحی _داخلی_ رشتهطراحی _داخلی_ ساختمانطراحی _داخلی_ منزلطراحی _داخلی_ منزل _با _کاغذ _دیواریطراحی _داخلی_ منزل _کوچکطراحی داخلیطراحی_ داخلیطراحی_ داخلی _اداریطراحی_ داخلی _ساختمان_ مدرنطراحی_ داخلی _مدرنطراحی_ دفتر_ کار_ کلاسیکطراحی_ دفتر_ کار_ کوچکطراحی_دفتر_ کار_ لاکچریطرحکابینت کابینت آشپزخانهلاکچریمحوطه سازیمدرنمعماریمعماری _ساختمانمعماری داخلیمعماری_داخلیمهندسی _معماریوسایل_ دکور

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *