قدم به قدم با ما

ما چگونه کار می کنیم؟

1

مشاوره رایگان

ما به شما در خصوص چگونگی انجام پروژه یتان مشاوره رایگان می دهیم.
2

عقد قرارداد

قرارداد شما در دپارتمان حقوقی ما عقد می شود.
3

طراحی و برنامه ریزی

تیم حرفه ای هلگر تحقیقات اولیه و طراحی پروژه ی شما را انجام می دهد.

4

شروع کار

پس از تایید نهایی شما، ما شروع به ساختن رویای شما می کنیم.

خلق فضاهایی با کیفیت | وظیفه مهم هلگر

_

اینها تعداد کمی از پروژه های ماست

PROJECTS
_

کوچک یا بزرگ؟ کدام را انجام می دهیم؟

هر پروژه یک داستان تازه است در معماری داخلی پس برای ما کوچک یا بزرگ بودن اهمیت ندارد.