مکاتب فکری مرتبط به نحوه چیدمان لوازم به اندازه خود لوازم متفاوت است ولی به طور کلی میتوان آنها را به دو دسته تقسیم نمود :

مردمی کهمیخواهندبا هنر چیدمان اتاقشان را به یک کلکسیون واقعی تبدیل کنند و مردمی که میخواهند از فضای دیوارشان بیشترین استفاده را جهت تزئین ببرند

افراد  دسته اول

به دیوارشان به عنوان تکیه گاه و پس زمینه ای برای گسترش نقاشیها وکلکسیونهایشان و یا نمایش کنتراست و یا تغییرجهات استفاده میکنند.

 این افراد با ذوق و اشتیاق به ذره ذره فضای دیوارشان اهمیت می دهند.

افراد دسته دوم

به یک عامل متحد کننده برایوسایل ناهمخوان و گاه غیر قابل تشخیص خود نیاز دارند.

این مسئله بیشتر برای افرادی که برای اولین بار صاحب خانه میشوند و یا زندگیمشترک جدیدی را آغاز میکنند و هر دو نفر لوازمشان را به منزل مشترک جدید میآورند)، پیش میآید.

منسجم کردن یک مجموعه متنوع از تصاویر در صورتی که هر یک درجه متفاوتی از یک رنگ مشترک را نمایش بدهند ، میتوانند با هم اتحاد پیدا کنند. رنگهایینظیر :

نخودی ، خاکستری، آبی، زرد، قرمز تیره و یا هر رنگ دیگر در هنر چیدمان با فضا یا اتاق متناسب میشوند .

در چهارچوب وسایل همسان از جنس کرومchrome) ، برنج ، مطلا نقره کاری و یا چوب قدیمی جا میگیرند.

هنر چیدمان در مقابل آمیزه ای از اشیاء نامتجانس و متفاوت در صورتی که همگی یک رنگ و  یک دست باشند میتوانند ذاتا اتحاد داشته باشند.

رنگ ها

هنر چیدمان و رنگهایی نظیر قهوه ای تیره سیاه و سفید سبز و عاجی ارتفاع آویزان کردن اجسام هنگامی که وسایل متفاوت و زیادی برای آویزان کردن وجود دارد،.

سعی کنید آنها را زیاد بالا و یا دور از هم آویزاننکنید. هیچ چیز را آن قدر پایین و یا بالای مبلمان یا صندلی نصب نکنید که سر افراد به آن برخورد کند .

و تا آنجا که ممکن است سعی کنید درخط دید نصب شوند خط دید نشسته و خط دید ایستاده را در نظر داشته باشید.

در مورد مجموعه های خیلی بزرگ حداقل میتوانید قطعاتاصلی را در خط دید قرار دهید. ولی زمانی که در اتاق از مبلمان ، صندلی و یا نیمکت و عسلی های پایه کوتاه استفاده میکنید.

تابلوها

هنر چیدمان :نقاشیها ،تصاویر و پوسترها میتوانند پایین تر از حد معمول نصب شوند. از نظر طراحی داخلی اصول مسلم زیادی برای پیروی وجود دارند که رایج ترین آنها عبارتنداز:

اکثر آثار هنری روی دیوارهای سیاه رنگ برجسته‌ به نظر میرسند، اگرچه آثار طراحی و گرافیک روی دیوارهای خاکستری و خنثی هم جلوه گر میشوند.

اگر دیوارها نقش دار ،هستند بهتر است تصاویرو طراحیها قابهای قطور و پر رنگی داشته باشند .

بدین ترتیب آن شیء باعث آرامش محیط پیرامون خود میگردد.

و در طراحی پس زمینه گم نمیشود قبل از نصب عکسهایی با ابعاد متفاوت آنها را رویکف اتاق پخش کنید.

و سعی کنید طرح بندی متناسبی را که بهتر با سایز تزییات و فضای قابل استفاده اتاق منطبق است پیدا کنید.

در مورد شکل نهایی چیدمان تصمیم گیری کنید و قبل از اینکه چیزهای زیادی کنار هم نصب کنید ، مکان نصب آنها را با مداد مشخص کنید.

این عمل از ایجا دسوراخهای ناخواسته روی دیوارجلوگیری میکند.

چیدمان عمودی

آثار باعث میشود اتاقها مرتفع تر به نظر برسند.

چیدمان افقی

آثار باعث میشود در هنر چیدمان اتاقها طویل تر به نظر برسند بسیاری از آثار هنری کوچک برای اینکه با یک تصویر بزرگ تعادل و توازن داشته باشند.میتوانند به صورت یک بلوک نصب شوند و یا با یک تصویر بزرگ دیگر جابه جا شوند.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *