نورگیرها در دکوراسیون داخلی:نورگیرهای پنجره به عنوان گزینه های جایگزین یا اضافی و جانبی برای پرده ها به کار میروند و مزیتهای زیادیدارند که باید در نظر گرفته شود.

هنگامی که یک نورگیر به طور کلی یک قطعه واحد از یک پارچه باشد طراحی یک پارچه نقش دار را بسیار بهتراز پردهها نشان میدهد.

همچنین یک پارچه ساده با یک حاشیه خواه) در داخل و خواه در (لبهها بسیار جالب و معمارگونه به نظر میرسدنورگیرهای رومی و قرقره ای هرچند مانند سبکهای ساختاری مدرن سالهای ۱۹۶۰ هستند.

نورگیرهای پارچه ای:

در دکوراسیون داخلی پنج نوع اصلی از نورگیرهای پارچه ای پنجره وجود دارد: اتریشی، هلالی، بالا کشنده، قرقره ای و رومی.

نورگیرهای اتریشی:

نورگیرهای اتریشی در دکوراسیون داخلی در عصر روکوکو در قرن هجدهم نورگیرهای بسیار رایج بوده اند. علی رغم ایراداتی که به آنها وارد است در فضاهای خاص بسیار مناسب به نظر می رسند.

نورگیرهای اتریشی پهنای زیادی دارند .نوار پردههای آنها بنا به سلیقه انتخاب می شوند ، اگر چه اغلب از چینهای مدادی استفاده میشود.

نورگیرهای هلالی:

در دکوراسیون داخلی نورگیرهای هلالی اکثرا با نورگیرهای اتریشی اشتباه میشوند (که این به خاطر پهنای زیاد آنها است).با این وجود، در حالی که نورگیرهایاتریشی مانند یک پرده کاملا صاف هستند .تنها توریها و کنگره های آن موازی با سطح پنجره است .

یک نورگیر هلالی به طورکامل در بالاترینارتفاع پراکنده شده است . (این نوع نورگیر به بیش از دو برابر طول پارچه نیاز دارد.) .

این نورگیر توسط طنابی که بین پارچه و آستری قرار دادهشده (و در نورگیرهای اتریشی میباشد)، جمع می شود.

نورگیرهای قرقره ای:

در دکوراسیون داخلی قدیمیترین انواع نورگیرها هستند که هنوز هم بیشتریر کاربرد را دارند .

آنها اغلب به عنوان نورگیرهای هلندی شناخته میشوند.  این به این دلیل بود که هلند نام آستری کاملا شفاف، موج دار و گران به رنگ چرم گاومیش یا مانیلا بود که این نورگیرها از آن ساخته میشدند.

امروزه ایننورگیرها رنگ و چاپ میشوند . در ساخت آنها از هر نوع پارچه ای که به راحتی تا و لایه لایه شود استفاده میشود. این نورگیرها میتوانندمعمولی یا بسیار عالی و تزئینی باشند. این بستگی به طرح پارچه یا تزئینات انتهای آن دارد.

نورگیرهای قرقره ای معکوس (وارونه):

نورگیرها در دکوراسیون داخلی:در این نورگیرها پارچه قرقره شده در پایین قرار دارد. این نورگیر بسیار ساده کار میکند که تنها با یک جفت طناب و سوراخهایی بدون سود واستفاده از قرقره یا هر مکانیزم دیگری کار میکند.

پارچه باید سبک باشد تا عمل قرقره شدن به سادگی صورت گیرد.

نورگیرهای رومی:

در طراحی دکوراسیون نورگیر رومی صاف است و پهنای آن کامل نیست. هنگامی هم که به پایین کشیده میشود طول آن کامل نیست این نورگیر به صورت چینهای افقیجمع میشود.

پارچه این نورگیر به وسیله یک رشته ریسمانهای دوخته شده به صورت موازی با هم پشتیبانی میشود.ریسمانها به وسیله بند کشیده میشوند تا چینهای موجدار را ایجاد کنند.

یک نورگیر رومی میتواند آستر دوزی شود یا توسط آستری تیره نیم آستر شود .

یا نشود که این وابسته بهپارچه و مقدار نور مورد نیاز در اتاق حفظ حریم داخل اتاق میباشد.

در معماری داخلی نورگیر میتواند با چینها و یا بندهای لبه دار مرزدار یا تزئین شود.

 یا این کهدر شکل اصلی خود با یک چوب پرده لب ،آویز و یک نقش رنگی باقی .بماند این منطقی است که نورگیرهای رومی را پهنتر از ۱/۵ متر درستنکنیم زیرا که آنها برای جمع شدن بسیار سنگین میشوند .

به راحتی و کامل بالا کشیده نمیشوند .اگر پنجره شما بسیار پهن است از دو یا سهنورگیر باریکتر که پهلو» به «پهلو به هم آویزان و متصل شده اند ـ استفاده کنید .

نورگیرهای روزنه ای یا کرکره ای:

کرکره ها ، قطعه ها یا نوارهای فنری چوبی یا پارچه ای محکم هستند .

که برای باز و بسته شدن روی لولا یا محور طراحی شده اند .کرکره هایعمودی که در یک سمت کشیده شده یا حرکت میکنند راه حل خوبی برای همه ی پنجره های ساختمانهای مدرن میباشند.

«نورگیرهای با نوارهایافقی به عنوان مینی نورگیرها شناخته میشوند در حالی ورگیرهای با نوارهای افقی پهن تر کرکرههای ونیزی نامیده که می شوند.

نورگیرهای چوب کبریتی یا پینولئوم:

این نورگیرها در معماری داخلی از لایه های ساخته میشود که با کتان به دقت به هم دوخته شده اند .

آنها به طور کلی به سمت بالا جمع می شوند و در جای خود باطنابی نگه داشته میشوند .اگر چه گاهی اوقات آنها با سازه فنری فروخته میشوند .

اما این نورگیرها معمولاً به صورت اولیه و با حالتطبیعی خود و یا رنگ شده با اسپری فروخته میشوند .این نورگیرها برای فیلتر کردن نور بسیار مناسب میباشند و از آنجا که هنگام شب پشت آنهادیده میشود .

در دکوراسیون داخلی گاهی اوقات با تزئینات رایج تری استفاده میشوند .چون آنها ارزان هستند میتوانند به عنوان جایگزین موقت گزینه های گران قیمتاستفاده شوند.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *