اسکیس

درک طراحی معماری

انتزاع به کار رفته در طراحی معماری به ارائه الگوی پیچیده تری از روند طراحی می پردازد.

درک ساختار مشکلات طراحی معماری به کار برد ابزارهای انتزاع گرافیکی در طراحی معماری کمک بسیاری میکند .
هورست ریتل به سه نوع متغیر در یک نمونه مشکل طراحی اشاره میکند:

متغیرها

۱. متغیرهای عملکردی
درک طراحی معماری که ویژگیهای مطلوب موضوع طرح را برحسب ارزشهای هر مورد بیان میکند .هزینه ساخت جاذبه های زیبایی شناختی، کیفیت کلی طرح و موارد مشابه دیگر
۲ .متغیرهای طراحی
که تواناییهای طراح، دامنه انتخاب او و متغیرهای طرحش را نشان میدهد .
3.محدودیت ها
ارتفاع سقف، شکل دستگیره در گونه گرمایش ساختمان و مواردی از این (قبیل متغیرهای بافت آن عواملی که موضوع مورد طراحی را متأثر ساخته اند .
ولی طراح قادر به کنترل آنها نیست بهای ،زمین احتمال زلزله، نوع عادات غذاخوری و…
هنگامی که پیرامون ما نوعی ناهماهنگی بین این سه متغیر وجود داشته باشد میتوان به وجود مشکلات اذعان داشت .
همچنان که در نمودار مطرح شده، مشکل طراحی زمانی بر طرف میشود که بین نیاز، بافت و فرم تناسب برقرار شود.
برای مثال چاپخانه ای را در نظر بگیرید؛ نیاز اصلی همساز کردن کار چاپ در بافت مرکز شهر کوچکی بوده فرم مورد نظر نیز خانه ای یک طبقه و کوچک است.
با گذشت ،زمان مشکلات جدید مربوط به انواع مختلف ناسازیها پدیدار میشود از جمله:
۱ .نیاز بافت ارزش املاک و نرخ مالیات به سرعت افزایش می یابد .حتی اگر ساختمان هنوز هم به برآوردن نیازهای چاپگرها بپردازد.
۲. نیاز – فرم عملکردها از ساختمان فراتر رفته و یا ساختمان به قدری فرسوده شده که برای آن نیاز بسنده نمیکند.
3.فرم – بافت تغییر در محدوده منطقه بندی شهر سبب میشود ساختمان یک طبقه به سرمایه ای ،قابل تبدیل شود.

صور در درک طراحی معماری

مشکل درک طراحی معماری ممکن است با تغییر در هر یک از این متغیرها یا در آمیزه ای از آنها به وجود اید. راه گشای آنها نیز تغییر در هر یک از آنها یا در آمیزه ای از آنها باشد طراحی ساختمان هم سنگ با حل مشکل طراحی نیست.
حتی اگر در طراحی طرح تعادل تازه ای بین سه متغیر نیاز فرم و بافت برقرار کرده باشد. میزان موفقیت راه حل یک طرح، برحسب روشی که در پاسخگویی به این سه متغیر برمی گزیند، ارزیابی می شود.
طبقه بندی ،نیاز بافت و فرم نیز میتواند ساختار مناسبی برای سازماندهی اطلاعات پروژه طرح فراهم آورد .
این امر، دیدگاه متعادل تری نسبت به مسائل و مشکلات طراحی و ارزیابی کامل تری از گزینه های طراحی را به دنبال دارد.
 در این بخش انتزاع گرافیکی در مشکل طراحی یک معمار برحسب توصیف نیاز بافت و فرم مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

برنامه یا خلاصه طرح معماری

درک طراحی معماری ساختمان معمولاً شامل اطلاعات کاملی در مورد خواسته های کارفرما میباشد. برنامه های پروژه هایی با ابعاد متوسط مانند: ساختمان آموزشگاهها یا مؤسسات ممکن است بسیار پیچیده باشد.اولین گام درک صحیح جنبههای کیفی برنامه است .با به کارگیری مربع هایی با ابعاد مختلف که برای نشان دادن نیاز عرصه به نسبت عملکردهای متفاوت است رابطه ابعادی فضاها به سرعت آشکار میشوند
این موارد به ما کمک کند تا گزینه های مربوط به عرصه بندی اصلی و روابط بین نواحی مفید سایت را مورد توجه قرار دهیم .
نمودار مهم دیگر از نظر ،کمی میزان فعالیت یا استفاده از یک حوزه را نشان میدهد.
میزان فعالیتهای کارکردی به وسیله دایره هایی با ابعاد نسبی و حجم عرصه ارتباطی بین این کارکردها بر حسب عرض میله های اتصال مشخص میشود.

روابط در درک طراحی معماری

عملکردها درک طراحی معماری در راستای محور عمود بر هم نوشته شده و رابطه هر عملکرد امروزه، نمودار حبابی ابزار آشنایی برای طراحان معماری محسوب
با دیگر عملکردها درجه بندی میشود.
 این نمودار میتواند برنامه ریزی ساختمان را به گونه ای خوانش دادها توسط طراح است. زمانی که طراح از مرحله برنامه ریزی قابل کنترل باشد اگر چه بسیاری از این مشاهدات ممکن است به طور ساختمان به سمت مرحله طراحی آن پیش میرود، نمودارهای حبابی را ناخودآگاه در طراحی خانه مطرح شود .
ولی نمودارهای ماتریسی به سادگی میتوان دستکاری کرد مادام که قوانین پایه زبان گرافیکی بازسازی اندیشه ای را ارتقا میدهند که میتواند متناسب با نیازهایی دنبال میشود. سخن آخر ،اینکه ماتریسها اندیشه گرافیکی ساده طراح را در زمان توجه او به بافت و فرم ساختمان تقویت میکنند. نمودار ماتریس، نوع دیگری از نمودار روابط است.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *