پروژه ی اداری خیابان میرداماد در واقع دفتر جلسات خصوصی بود که به سبک کلاسیک توسط تیم معماری هلگر در ابتدا بازسازی و سپس دکورسازی و چیدمان شد.

در این پروژه تهیه کلیه مبلمان و ساخت آنها و در نهایت چیدمان توسط طراحان هلگر صورت گرفت.

تابلوهای دفتر مطابق با طرح توسط معماران هلگر طراحی و توسط نقاش نقاشی و سپس نصب شد.