پروژه ی خیابان مینی سیتی در واقع پروژه بازسازی اساسی هلگر بود که به سبک مدرن توسط تیم معماری هلگر در ابتدا بازسازی و سپس دکورسازی و چیدمان شد. در این پروژه تهیه کلیه مبلمان و ساخت آنها و در نهایت چیدمان توسط طراحان هلگر صورت گرفت.    

بازسازی و طراحی دکوراسیون تلفیقی

هدف اصلی کارفرما:استفاده از رنگ و طرح مدرن

کانسپت طراحی:تمرکز بر روی طراحی نما

مدت زمان مورد نیاز برای اجرا۳ ماه
متراژ300 مترمربع
لوکیشنتهران، مینی سیتی
سبکمدرن
طراح و مجری طرحگروه معماری هلگر