پروژه مسکونی عباس اباد از جمله پروژه های سبک مدرن هلگر میباشد.

در این پروژه کلیه قسمت های مختلف مانند تی وی وال و کتابخانه بصورت اختصاصی ساخته و نصب شد.

قسمت ورودی با طراحی ویژه ای با نورپردازی و سنگ کاری دیزاین شد و طبق طراحی برای تفکیک فضای تی وی روم و پذیرایی با دیوایدر تزیینی این امر صورت پذیرفت.