پروژه ی مسکونی ولنجک واحد نوسازی که دکورسازی داخلی واحد به عهده گروه معماری هلگر بوده است.

فعالیت های اجرایی در این پروژه شامل کاغذدیواری ها و اشپزخانه و تی وی وال و کلیه پرده ها و چیدمان منزل بوده است.