یکی از پروژه های طراحی داخلی منزل هلگر در سال 1399 پروژه فوق می باشد در این پروژه یک ساختمان تقریبا 10 سال مورد بازسازی و طراحی مجدد مهندسین معماری داخلی ما قرار گرفت.

سپس دهها تیم اجرایی هلگر آن را با دقت مثال زدنی اجرا کردند، ساخت مبلمان این پروژه توسط تیم اشمیت یکی از واحد های زیر مجموعه هلگر صورت گرفته است.

طراحی و پیاده سازی دیوار دکوراتیو ، بازسازی کامل ، ساخت مبلمان ، کابینت منحصر به فرد استیل و چوب با امکانات سوپر مارکتی و … ناهارخوری مدرن و …