در این پروژه طراحی کلیه اتاق های خواب و همچنین آشپزخانه ی کلاسیک به عهده ی گروه معماری هلگر بوده است.

سبک آشپزخانه کلاسیک و سبک طراحی اتاق ها مدرن انتخاب شده است.