اتاق مدیریت پیش رو از جمله اتاق های سبک کلاسیک کاربری اداری هلگر میباشد.

قاب سازی دیواره ها و کاغذدیواری و تابلوها و تهیه کلیه مبلمان و اکسسوری از جمله موارد اجرایی پروژه میباشد.