این پروژه به دلیل استفاده از رنگ های یکپارچه خنثی و سرد و همچنین مبلمان کلاسیک ویژه جزو سبک های لوکس در دکوراسیون داخلی قرار میگیرد.

گرچه در این پروژه دکورسازی ویژه فقط در دو بخش منزل بنا به درخواست کارفرما انجام گرفت.

بخش اول با سبک کلاسیک و لوکس در ناهارخوری و بخش دوم سبک مدرن در اتاق مستر و ایجاد walking clodet در اتاق خواب توسط طراحان داخلی هلگر طراحی شد.