از مهم ترین اهداف این پروژه دکورسازی لوکس با ایجاد فضای حدکثری برای رستوران است.

در این پروژه هر دیواره برای نمایش خاص درنظر گرفته شده است.

بازسازی و طراحی دکوراسیون تلفیقی

هدف اصلی کارفرما:استفاده از رنگ و طرح کلاسیم برای کلیه فضاها

کانسپت طراحی:تمرکز بر روی طراحی کلاسیک

مدت زمان مورد نیاز برای اجرا۳ ماه
متراژ400 مترمربع
لوکیشنتهران، فرشته
سبککلاسیک
طراح و مجری طرحگروه معماری هلگر