در این دفتر کار خانگی سبک کلاسیک توسط معماران هلگر برگزیده شد.

رنگ های خاکستری تیره و طلایی و ترکیب توناژ رنگی سبز از رنگ های کلاسیکی بودند که در این اتاق کار انتخاب شد.

کلیه دیوارکوب ها و کتابخانه ی کلاسیک و مبلمان توسط گروه معماری هلگر طراحی و اجرا شد.

بازسازی و طراحی دکوراسیون تلفیقی

هدف اصلی کارفرما:استفاده از رنگ های روشن ولی زنده برای اصیل نشان دادن کل فضا

کانسپت طراحی:استفاده از قاب کاری های کلاسیک و رنگ های روشن برای بزرگتر نمایش دادن کل اتاق کار

مدت زمان مورد نیاز برای اجرا1 ماه
متراژ22 مترمربع
لوکیشنتهران، منطقه 5
سبککلاسیک
طراح و مجری طرحگروه معماری هلگر