پروژه(اداری.مدرن) هلگر

پروژه اداری خیابان جردن با کاربری دفتروکالت طراحی و اجرا شد. طبق نیاز وکلا با پارتیشن بندی دو اتاق برای وکلا و یک فضای انتظار و منشی ایجاد شد. رنگ بندی کلی فضا طوسی و سفید طبق نیاز کارفرما اینجاد شد.