پروژه (مسکونی.مینیمال) هلگر

پروژه ی مسکونی مینیمال واقع در ولنجک از جمله پروژه های بازسازی اساسی هلگر محسوب میشود. در این پروژه سقف به طور کامل تخریب و سپس بازسازی شد.تمامی دیواره ها اکوستیک شدند و تمامی فضاهای داخلی بازسازی شدند.