پروژه (مسکونی.مدرن) هلگر

پروژه ی مسکونی ولنجک واحد نوسازی که دکورسازی داخلی واحد به عهده گروه معماری هلگر بوده است. فعالیت های اجرایی در این پروژه شامل کاغذدیواری ها و اشپزخانه و تی وی وال و کلیه پرده ها و چیدمان منزل بوده است.