پروژه (مسکونی.تلفیقی) هلگر

پروژه ی خیابان میرداماد از نمونه پروژه های سبک تلفیقی مدرن و نیوکلاسیک دکوراسیون داخلی میباشد. در این پروژه تمامی تابلوها توسط تیم هلگر طراحی و نصب شدند و تمامی مبلمان تهیه و چیده شدند. از ویژگی بارز این پروژه هوشمند بودن کلیه وسایل داخلی منزل بود که توسط تیم هلگر اجرا شد.