پروژه (تجاری.فروشگاه) هلگر

پروژه ی تجاری ویکتوریاسکرت پروژه ی تجاری شرکت معماری هلگر میباشد. این پروژه جزو پروژه های بازسازی اساسی میباشد که طی دکورسازی جدید کلیه سقف و کف و دیواره ها مجددا بازسازی و اجرا شدند و سپس دکورسازی ویژه صورت گرفت.