پروژه (اداری.کلاسیک) هلگر

اتاق مدیریت پیش رو از جمله اتاق های سبک کلاسیک کاربری اداری هلگر میباشد. قاب سازی دیواره ها و کاغذدیواری و تابلوها و تهیه کلیه مبلمان و اکسسوری از جمله موارد اجرایی پروژه میباشد.