پروژه(ویلا.مدرن) هلگر

در پروژه ی ویلایی رامسر درخواست مهم کارفرما استفاده ی حدکثری از فضا و چیدمان باز پلان بود.   طراحان هلگر در طراحی این ویلا استفاده از دو طیف سرد و گرم و تلفیق آنها کنارهم را برگزیدند. ازین رو طیف طوسی برای جداکننده های داخلی و قسمت هایی از فضا انتخاب شد و رنگ شکلاتی برای میزها و قسمتی از پشت دیواره ی تی وی.