دکوراسیون منزل مسکونی 99

اجرای دکوراسیون داخلی و چیدمان منزل یا خانه جزو موارد سخت و اثر گذار در چشم مخاطب است ، هلگر در تلاش است با استفاده از متخصصین تحصیل کرده خود و مهندسین آلمانی و کانادایی خود بهترین چیدمان را در منزل مسکونی به وجود بیاورد. یکی از منزل های دکوراتیو شده پروژه فوق است.