بازسازی اتاق خواب دو نفره دو نوجوان

بازسازی اتاق خواب دو نفره دو نوجوان

امروزه در بسیاری از خانه های ایرانی به دلیل کمبود فضا و یا نداشتن اتاق خواب کافی برای هریک از فرزندان اتاق خواب مشترک برای فرزندان طراحی میشود.

در پروژه ی زیر سعی شده ست تا با حفظ فضای اختصاصی برای هر نفر با تفکیک هنرمندانه ی رنگ ها فضاهای هرنفر جداسازی شود

یک ایده ی کلی که استفاده از یک الگوی خاص شش ضلعی بوده است در روی دیواره شروع به پیشروی و به عنوان دکورسازی و کانسپت اصلی طراحی اتاق خواب انتخاب و اجرا شد.

سپس بنا بر استفاده از نظریات نوجوانان و پیشنهاد طراحان به بچه ها دو رنگ زرد و سبزابی انتخاب شد و اتاق خواب با رنگ بندی و تفکیک جداگانه ی این رنگ ها اجرا شد

 

اتاق نوجوان.04

اتاق نوجوان.03

اتاق نوجوان.02

اتاق نوجوان.01.

مقالات مرتبط