طراحی داخلی طی چه مراحلی برای کارفرما انجام می شود؟

طراحی داخلی طی چه مراحلی برای کارفرما انجام می شود؟

روند انجام یک پروژه طراحی داخلی مراحلی دارد که باید به دقت توسط گروه طراح صورت بگیرد تا به بهترین کیفیت اجرا دست پیدا کنند.این مراحل را به اختصار مرور می کنیم باید توجه داشت که این مراحل حتما باید توسط افراد مجرب و تیم متخصص انجام شود. در غیر این صورت ممکن است برای شما باعث اتلاف وقت و انرژی شود. چرا که در پروژه هایی از این دست شما نتیجه را فقط در پایان کار خواهید دید. یعنی وقتی که خیلی دیر شده.در ادامه خواهیم دید

 

طراحی داخلی طی چه مراحلی برای کارفرما انجام می شود؟

.

مرحله اول : مشاوره حضوری

کارشناسان در محل پروژه مورد نظر حاضر شده و علاوه بر آشنایی با چهارچوب ذهنی مخاطب و بررسی فضا در مورد روند انجام پروژه ایشان را راهنمایی خواهند کرد.

مرحله دوم : برداشت اندازه

برای طراحی داخلی تهیه کروکی از فضا و برداشت تمامی اندازه های آن اولین قدم در تحلیل و آنالیز فیزیکی فضاست که با تجهیزات ویژه و دقت بالا صورت گرفته و در اختیار تیم طراحی قرار میگیرد.

طراحی داخلی

مرحله سوم : ایده پردازی

ایجاد اتاق فکر اختصاصی پروژه توسط تیم طراحی و بررسی ایده های متناسب با نیاز و سلیقه کارفرما با در نظرگرفتن استانداردهای به روز دکوراسیون داخلی 

 

مرحله چهارم : شبیه سازی سه بعدی

ایده طرح به وسیله نرم افزارهای تخصصی به عکس های سه بعدی تبدیل و جهت ارائه به کارفرما آماده میشوند . پس از آن تغییرات مد نظر ایشان روی طرح اعمال شده و طرح نهایی طراحی داخلی بدست می آید.

مرحله پنجم : برآورد پروژه

طرح نهایی توسط تیم فنی بررسی شده و جداول برآورد مبالغ هزینه اجرای آن به صورت دقیق و با در نظر گرفتن تمامی المان ها و متریال های در نظر گرفته شده به کارفرما ارائه میشود .

مرحله آخر : اجرای پروژه

در این مرحله طرح مورد نظر با تمامی جزئیات قید شده در مدارک طراحی به اجرا درآمده و پروژه با در نظر گرفتن زمان بندی توافق شده تحویل کارفرما خواهد شد .

 

مقالات مرتبط