بازسازی و چیدمان دفتر اداری کلاسیک(اتاق مدیریت کلاسیک)

بازسازی و چیدمان دفتر اداری کلاسیک(اتاق مدیریت کلاسیک)

مدیران یک مجموعه مهم‌ترین و تأثیرگذارترین بخش آن هستند. در همین راستا، بازسازی و چیدمان دفتر اداری و اتاق مدیریت نیز باید بهترین مکان یک ساختمان اداری باشد. هر مدیر با توجه به گرایش‌ها و تمایلات خود و جامعه‌ای که در آن رشد کرده است، سلیقه متفاوتی در انتخاب سبک دکوراسیون و مبلمان اداری دارد. ما چیزی که واضح و روشن است این است که یک صاحب بیزینش و یا برند باید متناسب با جایگاهش دیده شود. این دیده شدن در گروه محیط کار و دفتر مدیر یا صاحب برند است. به نوعی حکم لباسی را دارد که در نگاه اول معرف شخصیت هر فرد است. بازسازی و چیدمان دفتر اداری و محیط کار یکی از فعالیت های طراحان دااخلی و معماران است.

تأثیر مثبتی که مبلمان کلاسیک اداری در فرد ایجاد می‌کند، انکارناپذیر است. اگر قرار است در اتاق شما جلسات مهم کاری برگزار شود، تصمیمات مهم گرفته شود و قرادادهای کاری سرنوشت ساز بسته شود، در انتخابتان بیشتر فکر کنید

این سبک بازسازی و چیدمان دفتر اداری به فضا احساس شکوه، بزرگی و اعتبار می‌بخشد و محیط را جذاب و دل‌انگیز می‌سازد. مبلمان کلاسیک این حس را به فرد مراجعه‌کننده القا می‌کند که با فردی بااعتبار و قابل اطمینان روبه‌رو است

نمونه ی زیر از جمله طراحی های شرکت معماری هلگر به سبک معماری کلاسیک میباشد:

classic-helger.04

classic-helger.03

ویژگی های بازسازی و چیدمان دفتر اداری کلاسیک

می توان گفت که سبک کلاسیک همان سبک سنتی غربی است که قدری رنگ و روی عصر معاصر را به خود گرفته است. هر عنصری که در این سبک به کار می رود، تعریف دقیق و معینی دارد، این سبک به شدت به نظم و تقارن پایبند است، حس اصالت را نمی توان از آن گرفت و در این سبک هیچ چیز دور از انتظار نیست و به طور کلی سبکی پایدار است. دکور کلاسیک (سنتی غربی) شامل دکور قرن هجدهمی در انگلستان تا دکور روستایی فرانسوی و حتی سرزمین های ناشناخته خاور دور می شود. به طور کلی می توان گفت این سبک سبکی فراگیر است

classic-helger.02

بازسازی و چیدمان دفتر اداری

مقالات مرتبط