متریال سنگ

تست


سنگ ها در معماری

سنگها یکی از قابل مطالعه ترین عناصر طبیعی میباشند. زیرا اگر این باور را داشـتـه بـاشـیـم کـه عـمـر سنگهای موجود در کره زمین مساوی پیدایش کره زمین است.

در این صورت ایــن سنگها شاهد تمام تحولات کره زمینی بوده و بالاخره این سنگها مانند شناسنامه این کره خاکی هستند. در این صورت مطالعه این سنگها برای باستان شناسان – فسيل – شناسان – معدن شناسان – جغرافی دانان – کشاورزان و خیلی از علوم دیگر جالب میباشد. هر کدام از این رشتهها نیاز به مطالعه وسیع و طولانی در شناخت سنگ و سایر مختصات آن از دیدگاههای خود را دارند .

از نظر مهندسین ساختمان مطالعه سنگ بسیار اندک بوده و تقریباً به رنگ و پایداری آن در مقابل عوامل جوی و همچنین پایداری آن در مقابل سایش و غیره محدود میشود.

 طبقه بندی سنگ

متریال سنگ در معماری داخلی:سنگ ها به سه گونه تشکیل شدهاند سنگهای آذرین – سنگهای دگرگونی -سنگهای ته نشستی .

اگر درصد این سنگها را در اعماق رمیں مطالعه کنیم در حدود ۹۵ درصد سنگهایی که از عمق صدمتری زمین به پایین قرار دارند. از سنگهای آذرین بوده و ۵ درصد بقیه سنگهای رسوبی و دگرگونی میباشد. در سطح زمین تا آنجا که در دسترس بشر است ۷۵ درصد سنگها را سنگهای رسوبی و ۲۵ درصد بقیه را سنگهای آذرین و سنگهای دگرگونی تشکیل میدهد.

۱- سنگهای آذرین

سنگهای آذرین که به آنها سنگهای آتشفشانی هم میگویند.
به طور کلی منشاء هـمـه سنگهای روی زمین آذرین هستند.

این قطعات کوچک بوسیله آب رفتها شسته شده و در محلهای گودتر جمع گشته و به تدریج ضخامت این آبرفتها زیادتر گشته و در اثر مرور زمان تحت فشارهای مختلف قرار گرفته و تشکیل سنگهای رسوبی را داده اند.
سنگهای آذرین برحسب نوع سرد شدن به سه دسته تقسیم میشوند:

 

انواع سنگ اذرین

اول :سنگهای آذرین درونی طرز تشکیل آنها بدین طریق میباشد که مواد مذاب داخل هسته مرکز زمین به پوسته زمین نفوذ کرده و در آنجا به کندی و به تدریج سرد شده و تشکیل سنگهای آذرین درونی را داده اند.

این سنگها بلوری بوده و کریستال های آن مجال شکل گرفتن را داشته است .بهمین علت کریستالهای آن درشت دانه بوده و اندازه آن در حدود میلیمتر میباشد. بلورین یعنی آنکه ملکولهای آن به طور منظم و طبق قاعده خاص و یکنواختی پهلوی یکدیگر قرار گرفته اند. مانند گرانیت GRANIT و دیوریت DIORIT
دوم :سنگهای آذرین بیرونی این سنگها بدين طريق تشكيل شده اند که مواد مذاب درون زمین به بیرون راه پیدا کرده و در مجاورت هوا قرار گرفته و خیلی فوری و سریع سرد شده اند.

در این سنگها کریستالها مجال تشکیل شدن نداشته و بشكل خمیری سرد شده اند .

در ساختمان این سنگها بلور وجود نداشته و یا خیلی کم وجود سوم سنگهایی هستند که مواد مذاب آن به پوسته داخلی زمین نفوذ کرده و در آن جا بتدريج مشغول سرد شدن بودند .

مانند نوع اول ولی قبل از آنکه خمیر آن کاملاً سرد شده و کریستالهای آن كاملاً مجال تشکیل شدن داشته باشند.

شکل این سنگها مخلوطی از دو نوع بالا میباشد بدین ترتیب که کریستالهای آن داخل قسمت خمیری بوده و درهم می باشد .

با وجود براین که جنس این سنگها یکنواخت است ولی شکل ظاهر و ساختمان آن در قسمتهای مختلف متفاوت میباشد.
خواص عمومی سنگهای آذری و مقایسه آن با سنگهای رسوبی کلیه سنگهای آذری دارای خواص مشترکی هستند که سنگهای رستوبی فاقد آن می باشد:

 

انواع سنگ ها

متریال سنگ در معماری داخلی:

1- سنگهای آذری توده ای بوده و یکپارچه است و بدون لایه بندی میباشد و جنس آن یکنواخت است.

2- سنگهای آذری فاقد فسیل و بقایایی موجودات زنده میباشد.

3- جنس سنگهای آذری یکنواخت بوده و فاقد فاقد رگه هستند. در صورتیکه سنگهای رسوبی لایه لایه بوده و ممکن است در وسط توده بزرگی از سنگ لایه خاک و یا لای وجود داشته باشد که مجال سنگ شدن پیدا نکرده است.

4- سنگهای آذری برحسب نوع سرد شدنشان یا تمام بلوری و یا نیمه بلوری هستند.
5- سنگهای آذری از سنگهای د رسوبی سخت تر میباشند.

محل های مصرف متریال سنگ در معماری داخلی

علت استفاده میشود یکی به علت زیبایی و رنگ آن و دیگر مقاومت آن در مقابل عوامل جوی و سایش و اغلب در موقع انتخاب سنگ مر دو مطلب را با هم در نظر میگیرند. محل مصرف سنگ در ساختمان بشرح زیر است:
معمولاً در ساختمان از سنگ به دو علت استفاده میشود:
۱ – سنگ ازاره
محل برخورد دیوارهای خارجی ساختمان با زمین در محیط خارجی آن بیشتر از همه مكانها تحت تأثیر شدید عوامل جوی مانند برف و باران و یخبندان قرار دارد .

مقاومت در مقابل این همه تغییرات جوی را ندارد و خیلی زود تخریب میگردد.

بدین لحاظ در این محلها باید از مصالح مقاومتری استفاده شود. معمولاً در این محل یک رديف سنگ به ارتفاع ۲۵ تا ۳۵ سانتیمتر قرار میدهند و این سنگ را طوری انتخاب میکنند.

اولاً در مقابل عوامل جوی مقاومت نماید در ثانی رنگ آن طوری باشد که زود چرک نشده و در مقابل آفتاب مقاوم باشد.

در این مکانها معمولاً از سنگ تیشه ای تیره رنگ استفاده مینمایند و نام کارگاهی متداولترین آن سنگ داغون تیشه ای می باشد.
۲ – سنگ قرنیز
با توجه باینکه در ایران اکثر قریب به اتفاق فضاهای داخلی ساختمان را با گچ سفید ی کنند (بجز سرویسها) و گچ در مقابل آب بسیار ضعیف و حساس میباشد و مـ است بخواهند کف اطاقها را بوسیله گونی نمدار تمیز نمایند .

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *